info@shkhf.se Styrelse
 

 

 

Hem

Aktuellt

Om oss

Om kanalen

Bli medlem

Program

Styrelse

Stadgar

Arkiv

Fartyg på kanalen

Historiska sevärdheter
omkring kanalen


Strömsholms Kanal AB

Styrelsen i Strömsholms Kanals Historiska Förening

 

Ordförande
Kjell Nordeman

Kassör
Christina Aspenryd

Sekreterare
Hans-Ingvar Tidekrans

Ledamöter
Håkan Jansson
Sylve Rolandsson

Suppleanter
Anders Berlin
Lars Bånge
David Lunde

Revisor
Lennart Lindgren (sammankallande)
Hans Dagermark


Valberedning
Hela styrelsen


Webmaster: Karin Amneus

 

 

Medlemssida