Dagens fartyg
   
Ångbåtsfestival i Smedjebacken, juli 2010.
Foto:
Hans-Ingvar Tidekrans.

Åb (Ångbogserbåten) Kuriren
Göteborgs Mekaniska Verkstad 1874, 16,8 x 4 x 1,7 meter. Tvåcylindrig kompoundångmaskin 80 hk.

Ångfartyget Runn
C J Wennbergs Mekaniska Verkstad, Karlstad, 1907, 18 x 3,5 x 1,2 meter.
Maskin kompoundångmaskin 45 hk.

Mer om ångfartygen S/S Runn och S/S Kuriren kan du läsa här: http://www.barkensangbatar.se/

Ångbogserbåten Rex
är byggd 1902 och verkade på Strömsholms kanal 1918-1950.
Åren 1992 till 2012 sköttes Rex av Strömsholms Kanals Historiska Förening och vi hoppas att Rex ska återkomma från sin nuvarande hemmahamn Torshälla till oss.
Läs mer om Rex historia. Läs VLT:s artikel om hur Tre hallstagrabbar räddar Rex.
Läs om
Malte Erikssons vedermödor med Rex-renoveringen 1966-1992.

Motordrivna pråmen Albert
är en kopia av en pråm som de såg ut på kanalen.


Gå till Fartyg på kanalen.