Smedjan i Trångfors. Foto: Hans-Ingvar Tidekrans.

Vid Trångfors finns ett naturligt vattenfall varför det här växte upp en smedja, kanalslussar och ett kraftverk. Smedjan kom först. Den byggdes 1628 på en plats bakom kolhuset och hämtade sin kraft ute i forsen med hjälp av ett vattenhjul.
I oktober 1795 invigdes kanalen som drogs ovanför smedjan. 1799 uppfördes den nya smedjan som tog sitt vatten från kanalen ovanför med hjälp av en vattenränna. Det var sannolikt mycket effektivare än att ha hjulet nere i ån.
Så småningom byggdes ett kraftverk i den gamla klensmedjan närmast ån.
När Lancashiresmidet infördes 1875 så ökades produktionen kraftigt och nådde sin topp år 1900 med 3 100 ton. Snart blev dock konkurrensen från Bessemer och Martin-metoderna för stor och driften lades ner 1915.
Vattenkraftsutvinningen fortsatte dock och drevs fram till 1980-talet. Sannolikt dock inte i det ovannämnda kraftverket utan i ett nytt kraftverk på andra sidan Kolbäcksån.

Stiftelsen Trångfors smedja bildades 1988 i syfte att restaurera smedjan. I över 15 års tid har ett 20-tal pensionärer jobbat varje måndag under somrarna för att restaurera smedjan. Man har bl a tillverkat ett nytt vattenhjul som nu levandegör smedjan där man även har renoverat maskinerna.
Gå till Program.